Τα επίπεδα του Ρέικι

 

Στο παραδοσιακό σύστημα Ουσούι Ρέικι (Ουσούι Σίκι Ριόχο) υπάρχουν τρία επίπεδα εκπαίδευσης, τρεις 'βαθμοί' όπως ονομάζονται. Ο Πρώτος Βαθμός, ο Δεύτερος Βαθμός και ο Τρίτος Βαθμός, ο βαθμός του Μάστερ (του Δασκάλου).

Στον Α’Βαθμό Ρέικι γίνονται 4 συντονισμοί με την θεραπευτική ενέργεια, ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα μας μέσω της αυτό-θεραπείας, μαθαίνουμε την ιστορία του Ρέικι, τις αρχές ,τις βασικές Ιαπωνικές και Δυτικές τεχνικές και ανοιγόμαστε με Αγάπη στην ανταλλαγή αυτής της υπέροχης ενέργειας.


Υπάρχουν διαλογισμοί και συντονισμοί με τη συμπαντική ενέργεια που μας ανοίγουν και γινόμαστε κανάλια του Ρέικι.


Διδάσκονται οι θέσεις των χεριών πάνω στο σώμα για την αυτό-θεραπεία και την θεραπεία σε άλλους.


Στον Β’ Βαθμό Ρέικι γίνονται άλλοι 4 συντονισμοί και διαλογισμοί Φωτός , δίνονται τρία ενεργειακά σύμβολα και μαθαίνεται η θεραπεία από απόσταση.
Μαθαίνουμε επιπλέον Τεχνικές και διαλογισμούς. Με τον 2ο βαθμό ερχόμαστε σε επαφή με πιο δυνατές συχνότητες και ανακαλύπτουμε και ενδυναμώνουμε και τα υπόλοιπα σώματά μας εκτός από το φυσικό και το συναισθηματικό. Με τους συντονισμούς του δεύτερου βαθμού αυξάνονται η δύναμή μας και τα επίπεδα της ενέργειας καθώς ανοίγεται η διαίσθησή μας και ενισχύονται οι ψυχικές μας ικανότητες.


Στον Γ’ Βαθμό Ρέικι δίνεται το Ρέικι Μάστερ σύμβολο και οι συντονισμοί του μας οδηγούν σε μια βαθιά κάθαρση ,σε μια ένωση με τον Ανώτερο Εαυτό μας και σε επαφή με το πνευματικό μας σώμα. Αν θέλουμε να διδάξουμε αυτή την θεραπευτική τέχνη τότε ακολουθούμε μια περίοδο εκπαίδευσης με αρκετή προσωπική δουλειά  και ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα.


Τα Μοντέρνα Συστήματα του Ρέικι χωρίζουν τον τρίτο βαθμό σε δύο επίπεδα: Το 3Α είναι το επίπεδο του Μάστερ στο οποίο παίρνουμε τους συντονισμούς και το σύμβολο του Μάστερ. Το 3B  είναι το επίπεδο του Μάστερ-Δασκάλου, το επίπεδο στο οποίο εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε δάσκαλοι της τέχνης του Ρέικι.


Όσοι δεν ενδιαφέρονται να διδάξουν το Ρέικι στους άλλους αλλά το χρειάζονται για την προσωπική τους εξέλιξη και ενδυνάμωση σταματούν στο επίπεδο 3Α.

 

επιστροφή