Συναντήσεις Πρακτική Ρέικι –Ανταλλαγές

 

Οι Συναντήσεις για ανταλλαγή Ρέικι γίνονται μία φορά την εβδομάδα.
Ώρες 19:00-21:30.
Μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν οποιοδήποτε βαθμό Ρέικι καθώς και συγγενείς και φίλοι αυτών.
Στις συναντήσεις αυτές γίνονται διαλογισμοί, συζητήσεις, λύνονται απορίες σχετικά με την πρακτική του Ρέικι και ανταλλαγή Ρέικι.

 

επιστροφή