Αγγελικό Ρέικι

 

Μια Νέα Θεραπευτική Τεχνική

 

Διανύουμε μια εποχή όπου ολόκληρος ο πλανήτης μεταβαίνει σε ένα υψηλότερο επίπεδο δόνησης.
Ανοίγεται μια πύλη για την επόμενη φάση της εξέλιξης σε ένα νέο υψηλότερο επίπεδο συνειδητότητας.


Παρατηρούμε την αυξανόμενη πνευματική ενέργεια γύρω μας πράγμα που μας επιτρέπει να καταλάβουμε την ένωσή μας με την θεϊκή μονάδα.

 

Το Αγγελικό Ρέικι είναι ένα από τα τελευταία θεραπευτικά συστήματα που δόθηκε μέσω   channeling από τον Αρχάγγελο Μέτατρον στον Kevin Core μεταξύ του Οκτωβρίου του 2002 και Φεβρουαρίου του 2003.

 

Μέσω αυτού του συστήματος αυξάνεται η δόνηση της συνειδητότητας και συναντά την συνειδητότητα του Αγγελικού Βασιλείου.

 

Οι Άγγελοι μέσω του Αγγελικού Ρέικι έχουν κατεβάσει στην γη μια ενέργεια που θα μας βοηθήσει να ενσαρκώσουμε τον Αγγελικό μας εαυτό, να ξεπεράσουμε τον φόβο και την αρρώστια  και να κατανοήσουμε πως είμαστε ένα με το Πνεύμα ,ένα με τον κάθε τι.

 

Το Αγγελικό Ρέικι είναι από τους Αγνότερους και δυνατότερους συντονισμούς Ρέικι. Αυτοί οι συντονισμοί πραγματοποιούνται μέσα από 13 σύμβολα του Ρέικι παραδοσιακά και μη-παραδοσιακά. Η μόνη διαφορά με τα υπόλοιπα συστήματα θεραπείας είναι ότι οι συντονισμοί αυτοί πραγματοποιούνται από τα ίδια τα Αγγελικά Όντα, τους Αγγέλους και όχι από τον δάσκαλο.
Δίνονται σύμβολα χωρίς όμως να απαιτείται η απομνημόνευσή τους καθώς αυτά ενσωματώνονται στο ενεργειακό μας σώμα την στιγμή του συντονισμού. Κάθε σύμβολο δίνεται σαν Αγγελικό Αρχέτυπο που εκδηλώνει την ανώτατη πνευματική δόνηση.

 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές θεραπείας που περιλαμβάνουν καθαρισμούς και εξισορρόπηση σε φυσικό, ενεργειακό, συναισθηματικό και νοητικό πεδίο, σε προηγούμενες ζωές και μπλοκαρίσματα σε διάφορα επίπεδα.

 

Κατά την θεραπεία ο θεραπευτής είναι απλά και μόνο το κανάλι μέσω του οποίου τα όντα του φωτός εργάζονται για να αγκυροβολήσουν την θειότητα στην γη.

 

Κάθε θεραπεία είναι τέλεια και όλοι εμείς έτοιμοι να δεχτούμε και να γειώσουμε  την δόνηση της Αγάπης στην καρδιά μας με την συμπαράσταση και την καθοδήγηση του Αρχάγγελου Μέτατρον.

 

επιστροφή